Založení školy

Od školního roku 2006-07 došlo ke sloučení SOU a SOŠ se Střední průmyslovou školou a v budově bývalé OŠ bylo vyučováno hotelnictví a turismus. Ředitelem této integrované školy Střední školy informatiky a služeb (SŠIS) je Mgr. Petr Vojtěch.

Vyučování probíhá ve stále stejné původní budově, jsou jen jiní žáci a profesoři, také jsou vyučovány jiné předměty, ale v podstatě jde opět o zaměření na ekonomicko-organizační problematiku podniků, institucí či úřadů, jako kdysi v začátcích OŠ. Nová doba si žádá nové znalosti, nové postoje a přístupy k řešení technicko-ekonomického vývoje i jiné problematiky společnosti. A to vše v souladu s možnostmi a se zájmy lidí, v návaznosti na rostoucí životní úroveň, uvolnění cestování ke studiu a poznávání zemí, k rekreaci či hledání pracovních příležitostí.

Absolventi