23.9. 2023 SJEZD absolventů

135 let Textilní školy
115 let Obchodní školy
75 let od zahájení vzdělávání učňů v n. p. Tiba.

PROGRAM

10.00–14.00 Registrace účastníků
11.00–13.30 Oběd ve školní jídelně
12.00 Přípitek k zahájení sjezdu absolventů
14.00 Zahájení oslav
14.30 Společný přesun absolventů na náměstí T. G. M.
15.00 Projevy zástupců Královéhradeckého kraje a našeho města
15.30 Kulturní program na nádvoří SPOŠ Country odpoledne s posezením
19.00 Společenský večer pro absolventy s hudbou a tancem, Aula SPOŠ

PO CELÝ DEN BUDOU OTEVŘENY VŠECHNY BUDOVY A UČEBNY ŠKOLY PRO PROHLÍDKU A SETKÁVÁNÍ TŘÍD (PROSÍM NAHLÁSIT ZÁJEM O USPOŘÁDÁNÍ SRAZU VE ŠKOLE). EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU OTEVŘENA OD 9:00 DO 17:00

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 300 KČ

V CENĚ JE OBĚD / KULTURNÍ PROGRAM / IDENTIFIKAČNÍ PÁSKY / ELEKTRONICKÝ ALMANACH

ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ PLATBY

číslo účtu 7934090267/0100
variabilní symbol 888

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení odesílatele. Částku můžete uhradit na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Pro účastníky je k dispozici ubytování v našem domově mládeže, cena je 350 Kč / lůžko / noc.
Objednávky: lukasova katerina@sposdk.cz

INFORMACE Tel.: +420 499 622 215 / e-mail: info@sposdk.cz

Slovo ředitele školy 2018

Deset let uběhlo jako voda. Dívám se, co jsem napsal jako úvodní slovo před deseti lety. Vypůjčím si z toho textu jednu závěrečnou větu:

Přáním všech současných učitelů i žáků je, aby si co nejvíce z Vás přijelo zavzpomínat, vidět se svými spolužáky, učiteli a zejména, aby se sjezd absolventů vydařil. Mojí odpovědností je, aby si budoucí čtenář zažloutlých listů našeho budoucího almanachu z roku 2008 třeba za 100 let řekl: „V roce 2008 škola prožívala dobré časy“.

A v roce 2008 to byla pravda.

V dalších letech si střední školy, tu naši nevyjímaje, prošly a stále procházejí jedním z nejsložitějších období dosavadní existence. Prudké snížení porodnosti v 90. letech minulého století se následně projevilo na počtu žáků, kteří přicházejí na střední školy. Ze 7 tisíc žáků v našem kraji, kteří vstupují na střední školy, jsme se během několika let dostali na necelých 5 tisíc. Došlo k velkým změnám v oborové struktuře škol v kraji dané změnou zájmu žáků, některé tradiční řemeslné obory zanikly, další školy se sloučily a slučují.

Vzhledem ke společenskému vývoji a poptávce se některé obory v této době nově otevřely, včetně oborů, které se vyučovaly na naší škole. To vše dále zkomplikovalo již tak složitou situaci kolem počtu žáků.

I v této nelehké situaci, která byla a je vzhledem k počtu žáků určitě nejsložitější od roku 1945, jsme se snažili školu v posledních deseti letech vylepšovat a modernizovat.

Vybudovali jsme novou aulu, opravili budovu domova mládeže, jídelny a učebního pavilonu v ulici E. Krásnohorské. Vybudovali jsme novou cvičnou kuchyň, opravili budovu obchodní školy, všechny chodníky, ve třídách je nový nábytek, odborné učebny jsou nově vybavené, taktéž jsou nově vybavené chemické laboratoře, a tak bych mohl pokračovat…

Spousta věcí je před námi – čeká nás kompletní rekonstrukce budovy průmyslovky (měla by začít na podzim 2018), a protože se hlásíme k odkazu slavné textilní průmyslovky, což možná potěší i spoustu textiláků mezi vámi, v jedné z dílen vznikne i nové muzeum textilního tisku! Část exponátů umístěných v Textilním muzeu v České Skalici by se měla přestěhovat k nám.

V budově průmyslovky budeme dále opravovat chemické laboratoře, budovat nové učebny IT. V dalších budovách budeme vylepšovat odborné učebny pro nové obory.

A co říci závěrem?

Odhoďme na chvíli starosti a oslavme výročí školy, kde jste strávili několik let. Společně si připomeňme tu bezstarostnou dobu mládí, studentských rošťáren a celoživotních přátelství s vašimi spolužáky.

Ať žije sjezd absolventů v roce 2018!
Těšíme se na každého z vás,
Petr Vojtěch, ředitel školy

Textilní škola

ale také SPŠ textilní

Obchodní škola

ale také Obchodní akademie, SOU obchodní, Vyšší hospodářská škola, SOU a SOŠ

SŠIS

Od školního roku 2006-07 došlo ke sloučení SOU a SOŠ se Střední průmyslovou školou a v budově bývalé OŠ bylo vyučováno hotelnictví a turismus.

Fotogalerie

Fotografie jsou rozděleny do složek a podsložek, kde je možné je procházet v podobě malých náhledů, a po kliknutí na náhled se zobrazí větší obrázek.

evidence absolventů

od roku 1898

SPOŠ v roce 2023

APLIKOVANÁ CHEMIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

CESTOVNÍ RUCH

KOSMETICKÉ SLUŽBY

KADEŘNÍK-VIZÁŽISTA

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

moderní školní zařízení 21 století

Ubytování

Hotel a ubytovna

Služby

Kadeřnictví a kosmetika

Pronájem

Kurty a tělocvična

Školní jídelna

Velký výběr jídel po celý týden.

Domov mládeže

Ubytování pro přespolní.

Naše škola nabízí studium v pěti atraktivních maturitních a jednom učebním oboru. Jedná se o technické maturitní obory Aplikovaná  chemie a Informační technologie – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, které pokračují v tradici 129 let výuky SPŠ Dvůr Králové. Průmyslovka je dnes jednou ze součástí naší školy.

Na více než stoletou tradici další součástí naší školy – Obchodní školy a Obchodní akademie navazují obory Hotelnictví a nejnovější obor Cestovní ruch.

Další dva obory jsou zaměřeny na osobní služby, jedná se o maturitní obor Kosmetické služby. V rámci tohoto oboru budeme od  roku 2017/2018 nabízet dvě nová atraktivní zaměření Wellness a Vizážistika. Jediným učebním oborem je rozšířený Kadeřník-vizážista, který připravuje žáky na samostatné podnikání v tomto oboru.

Nově zavedeným oborem je Bezpečnostně právní činnost.

Naše škola nabízí i výborné zázemí – vlastní jídelnu, domov mládeže, cvičnou restauraci a kuchyň. Všechny budovy školy jsou vedle sebe, v blízkosti centra města.  Pro sportovní aktivity využíváme sportovní halu, několik hřišť s umělým povrchem, hřiště na beach volejbal. Všechny budovy školy mají wi fi pokrytí s velmi rychlým připojením. Všichni žáci školy mají zdarma licenci na všechny produkty Microsoft Office.

  • pronájem školní auly na pořádání kulturních, společenských a obchodních akcí, ale také pro jednání a školící účely
  • kosmetické služby
  • kadeřnické služby

poslední vložené Fotogalerie